• 0,00 TL 0
    Alışveriş sepetiniz boş

 

                                                       ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.Bölüm

a) Satıcı Bilgileri;

Unvanı: Oksit Boya İnşaat Makine Bilişim Teknolojileri ve Kimya Plastik San. ve Tic. Ltd.Şti.

Adresi: Osmanyılmaz Mah. 641. Sok. No: 10 Daire 1 Gebze / Kocaeli
Telefon: 0.262.643.06.06 – 0.800.291.20.07 
Faks: 0262.644.37.67

Elektronik Posta : info@sunpigment.com

 Web: www.sunpigment.com

*Alıcı tüm talep ve şikâyetlerini yukarıda bilgileri açıklanan kuruma iletecektir.

 

b) Alıcı Bilgileri ;

Unvanı, Adı Soyadı;

Yetkili Adı Soyadı ;

Adresi;

Tel ;

Cep Tel;

Elektronik Posta ;

 

c) Teslimat ve Fatura Bilgileri;

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Yetkili:

Fatura Adresi :

Vergi Dairesi :

Vergi No       :

 

2.Bölüm

Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri :

Ürün

Ürün

Renk

Ölçü

Birim

Ambalaj İçi

Sipariş

Peşin Ödeme

Vadeli Ödeme

Peşin Ödeme

Vadeli Ödeme

Kodu

Adı

 

 

 

Miktarı

Miktarı

Birim Fiyat

Birim Fiyat

Tutar

Tutar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brüt Ürün Bedeli Toplamı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskontosu %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net Ürün Bedeli Toplamı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakliye Bedeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Ödenecek Tutar

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Bölüm

Ödeme Şekli ve Planı

1) …… Bankasına ait, ……Kredi Kartı ile Ödeme ; 6 taksitli işlem (Aşağıdaki açıklamaları okuyunuz) 
1.1  Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.

1.2  Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın takdirindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

1.3  Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız takdirindedir. 

2) Çek ile Ödeme; Tabloda detaylı bilgileri verilmiş çek veya çeklerle ödeme (Aşağıdaki açıklamaları okuyunuz) 
 

Keşideci

Bankası

Şubesi

Vadesi

Çek No

Hesap No

İban No

Tutarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Ödemesi çek ile yapılacak olan siparişlerde, müşteri; çek keşidecisi tarafından istihbarat izni almak zorundadır.

2.2 İstihbaratı olumsuz çıkan ve bankalar tarafından teminata kabul edilmeyen çeklerle yapılacak ödemeler kabul edilmez.

2.3 Çek kanunu göre uygun düzenlenmeyen çeklerle yapılacak ödemeler kabul edilmez.

2.4 Sipariş esnasında bilgileri verilen çekler, satıcının elektronik posta veya faks adresine gönderilerek şekil yönünden kontrolü sağlanmalıdır.

2.5 İstihbaratı olumlu olan ve çek kanunundaki usuller bakımından uygun olan çeklerin kabul edildiğine dair mesaj müşterinin belirttiği cep telefonuna sms ve elektronik posta adresine posta olarak gönderilir.

2.6 Satıcı tarafından kabul edilen çekler müşteri tarafından satıcıya teslim edildikten sonra sipariş kabul

edilmiş olur ve mesafeli satış sözleşme şartları yürürlüğe girer.

 

3) Banka Havalesi ile Ödeme;

3.1 Ödemesini banka havalesi ile yapmak isteyen müşteri, havale açıklamasına sipariş numarasını belirtmesi gerekmektedir.

3.2 Banka havalesi satıcının hesabına ulaştığı takdirde, 24 saat içinde müşteriye havalesinin satıcının hesaplarına ulaştığı ve siparişin kabul edildiğine dair mesaj müşterinin belirttiği cep telefonuna sms ve elektronik posta adresine posta olarak gönderilir.

3.3 Gönderilen kabul mesajı ile mesafeli satış sözleşme şartları yürürlüğe girer.

 

4.Bölüm

Nakliye Ücretleri ve teslimat şartları ;
 a) Paketleme, kargo ve teslim masrafları Alıcı tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti …. -TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir.

b)Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, Alıcı'nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir.

c)Teslim anında Alıcı'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Firmamıza geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı'ya aittir.

d) Kargo firmasının, ürünü Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi 

  verilen ürünün Alıcı'ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
 

 

5.Bölüm

Teslimat kuralları ve süreleri ;
 a)
Ürünlerin teslim süresi minimum……gün, maksimum…. gündür.

 b) Çıkabilecek olumsuz durumlarda Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde teslim edilecektir.

      Satıcı; bu süreyi Alıcıya daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla  

      En fazla on gün uzatabilir.

 c)  Ürünün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk satıcıya aittir.

 d) Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddi malların veya sunulan

      hizmetlerin teslimatının ayıpsız olarak yapıldığını ispatla yükümlüdür.

 e) Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcının bu

     durumdan haberdar edilmesi ve ödemiş olduğu toplam bedelin ve onu borç altına sokan her türlü belgenin

     en geç on gün içinde kendisine iade edilmesi gerekir.

 f) Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul  

    edilmez.

 g) Satıcı şu şartlar sağlandığı takdirde alıcıya eşit kalite ve fiyatta başka bir mal veya hizmet tedarik edebilir.

     1) Sözleşmede kararlaştırılmış olması 2) Haklı bir nedenle söz konusu mal veya hizmetin tedarik

     Edilemeyeceğinin anlaşılması 3) Alıcının açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilerek onayının alınması.

 h) Sipariş edilmeyen malın teslimi veya hizmetin sunulması durumunda; mal veya hizmetin kullanılması veya    

     tüketilmesi hariç olmak üzere satıcı veya sağlayıcı alıcıya karşı herhangi bir hak ileri süremez. Bu  

     hâllerde alıcının sessiz kalması, sözleşmenin kurulmasına yönelik bir kabul beyanı olarak yorumlanamaz

     ve alıcının malı geri göndermek veya muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur.

 ı ) Sözleşme konusu ürün, tüketiciden başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise Alıcı, ürünün kendisine

     Teslim edileceği 3. kişinin adı–soyadı/unvanı/adresi gibi bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak Satıcı ’ya

     Bildirmek zorundadır.

 j) Satıcı; sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti

     Belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
k) Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcının herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

 

 

6.Bölüm

Cayma Hakkı Şartları

a)"Alıcının hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya hizmet sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren 20 gün içinde  malı geri almayı taahhüt ederiz.

b)Satıcının yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, cayma hakkı süresi 3 aydır.   7 günlük süre ile 3 aylık süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.

c)İş bu, "Ön Bilgilendirme Formunda" ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin, üç aylık süre içerisinde yerine getirilmesi hâlinde, 7 günlük cayma hakkı süresi, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirildiği günden itibaren işlemeye başlar.

d)Cayma hakkının kullanıldığına dair irade beyanının bu süre içinde yazılı olarak elden veya iadeli taahhütlü posta, faks veya elektronik posta ile taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

e)SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür. 

f) Cayma Hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir.

g)3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ve İade edilmek istenen ürünün faturası ticari işletmeye veya kurum adına ise, geri iade ederken ticari işletmenin veya kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası ticari işletme veya kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

h)İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Kargodan kaynaklanan hasarlar için ürünlerin teslim alınması esnasında hasar tespit tutanağı tutulmalıdır. Aksi takdirde hasar görmüş ürün iadeleri kabul edilmez.

i)ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

j)Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. 

k)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde kullanılamaz.

l)Cayma hakkı; Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmelerde kullanılamaz.

m)Cayma hakkı; Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde kullanılamaz.

n)Cayma hakkı; Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde kullanılamaz.

o)Cayma hakkı; Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde kullanılamaz.

p)Cayma hakkı; Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde kullanılamaz.

q)Cayma hakkı; Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde kullanılamaz.

r)Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin bilgilendirilmesine ve cayma hakkını kullanabilmesine ilişkin sistemi kurmak ve yazılı, sesli veya elektronik ortamdaki bu bilgileri üç yıl boyunca saklamakla yükümlüdür

 

 

7.Bölüm

İletişim Ücretleri

Sipariş vermek için kullandığınız internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak tüketicilere ilave bir maliyet yüklenmemektedir.

 

8.Bölüm

Geçerlilik Süreleri

a) Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

b) Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

c) Fiyat ve taahhüt güncellemesi yapılsa bile; Banka havalesi ve çek ile ödemesi yapılacak siparişlerde, sipariş numarası alındığı andan itibaren 7 gün süre ile sipariş anındaki fiyatlar ve vaatler geçerlidir.

 

9.Bölüm

Sürekli veya Dönemsel Olarak İfa Edilen Ürünler ve Hizmetler

a) Sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen ürün olarak, satışa arz ettiğimiz ürünümüz yoktur. Bu nedenle sözleşmenin geçerliliği için belirlenen süre bulunmamaktadır.

b)Sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen ürün olarak satışa arz edilen ürünler olduğu takdirde, sözleşmenin geçerlilik süresi ilgili ürünün belirlenen satış süresi ve stok miktarı ile sınırlıdır.

 

10.Bölüm

Belirsiz Süreli veya Süresi Bir Yıldan Fazla Olan Borç İlişkilerinin Fesh Edilme Şartları

Belirsiz süreli veya süresi bir yıldan fazla olarak satışa arz ettiğimiz ürünlerle ilgili olarak herhangi bir satış şeklimiz bulunmamaktadır

11.Bölüm

Tüketici Şikâyetleri ve İtirazları Hakkında Bilgilendirme ve Parasal Sınırları  

 Tüketicilerin şikâyet ve itirazları ile ilgili Başvurularınızı;

a) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığınız veya ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirsiniz.

b)2013 yılı için Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin yetkili olmalarına ilişkin parasal sınır 3.110,58 TL dir.

c)Büyükşehir statüsünde bulunmayan illerde faaliyet gösteren Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin yetkili olmalarına ilişkin parasal sınır ise 1.191,52 TL'dir.

d) Bahsedilen bedelin altındaki tutarlar için İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlıklarına başvurulması gerekmektedir.

 

12.Bölüm

Diğer Hükümler

a) Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

b) Alıcının temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları hususunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun "Taksitle Satış" başlıklı 6/A maddesi hükümleri uygulanır.

c)  Alıcı; www.sunpigment.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Alıcı'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

d) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
e) Ürünün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde Satıcıya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri Alıcı'ya aittir.
 

 Satıcı

Unvanı: Oksit Boya İnşaat Makine Bilişim Teknolojileri ve Kimya Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi: Osmanyılmaz Mah. 641. Sok. No: 10 Daire 1 Gebze / Kocaeli
Telefon: 0.262.643.06.06 – 0.800.291.20.07 
Faks: 0262.644.37.67

Elektronik Posta : info@sunpigment.com

 Web: www.sunpigment.com

Alıcı

Unvanı, Adı Soyadı;

Yetkili Adı Soyadı ;

Adresi;

Tel ;

Cep Tel;

Elektronik Posta ;

Tarih :……

 

WhatsApp Destek Whatsapp